მიმდინარე შესყიდვები

27 აპრილი, 2017
გამოცხადდა 27.04.2017
ელექტრონული პროცედურა სხვადასხვა ფრაქციის ასფალტ-ბეტონის შესყიდვის შესახებ    
27 აპრილი, 2017
გამოცხადდა 27.04.2017
ელექტრონული პროცედურა ბუნებრივი გარეცხილი ქვიშის შესყიდვის შესახებ   
26 აპრილი, 2017
გამოცხადდა 26.04.2017
ელექტრონული ტენდერი ბუნებრივი აირის შესყიდვის შესახებ
26 აპრილი, 2017
გამოცხადდა 26.04.2017
ელექტრონული პროცედურა ბიტუმის ემულსიის თანმდევი მომსახურებით შესყიდვის შესახებ    
25 აპრილი, 2017
გამოცხადდა 25.04.2017
ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი გათბობა, ვენტილაცია, კონდიცირების სისტემების სამონტაჟო სამუშაოების შესყიდვის შესახებ.   
21 აპრილი, 2017
გამოცხადდა 21.04.2017
ელექტრონული პროცედურა სხვადასხვა ფრაქციის ასფალტ-ბეტონის შესყიდვის შესახებ  
21 აპრილი, 2017
გამოცხადდა 21.04.2017
ელექტრონული პროცედურა ბიტუმის ემულსიის თანმდევი მომსახურებით შესყიდვის შესახებ   
20 აპრილი, 2017
გამოცხადდა 20.04.2017
გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი საბუღალტრო და სასაწყობე პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვის, სწავლების და ექსპლუატაციაში გაშვების მომსახურების შესყიდვის შესახებ.