მიმდინარე შესყიდვები

17 ოქტომბერი, 2017
ბაზრის კვლევა
შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია" ატარებს ბაზრის კვლევას
16 ოქტომბერი, 2017
გამოცხადდა 13.10.2017
ელექტრონული პროცედურა ლითონის სივრცითი კარკასის კონსტრუქციების (ლოტი III) შესყიდვის შესახებ  
13 ოქტომბერი, 2017
გამოცხადდა 13.10.2017
ელექტრონული პროცედურა ლითონის სივრცითი კარკასის კონსტრუქციების (ლოტი II) შესყიდვის შესახებ    
13 ოქტომბერი, 2017
გამოცხადდა 13.10.2017
ელექტრონული პროცედურა ლითონის სივრცითი კარკასის კონსტრუქციების (ლოტი I) შესყიდვის შესახებ    
10 ოქტომბერი, 2017
გამოცხადდა 10.10.2017
ელექტრონული ტენდერი სასმელი წყლის შესყიდვის შესახებ 
09 ოქტომბერი, 2017
ბაზრის კვლევა
  შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია" ატარებს ბაზრის კვლევას ყაზარმის ტიპის შენობების მოსაწყობად ლითონის კონსტრუქციების შესყიდვის განხორციელების მიზნით.  
04 ოქტომბერი, 2017
გამოცხადდა 04.10.2017
ელექტრონული პროცედურა ტკეპნილი ბეტონის შესყიდვის შესახებ   
03 ოქტომბერი, 2017
გამოცხადდა 03.10.2017
ელექტრონული ტენდერი სხვადასხვა კარტრიჯების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ