მიმდინარე შესყიდვები

25 მაისი, 2015
გამოცხადდა: 25.05.2015
ქვის სამსხვრევი აგრეგატის ნაწილების შესყიდვა
25 მაისი, 2015
გამოცხადდა: 25.05.2015
სხვადასხვა სახის მაღალი წნევის (PN40) ფოლადის ურდულებისა და ვენტილების შესყიდვა 
20 მაისი, 2015
გამოცხადდა: 20.05.2015
ბეტონის სამშენებლო ბლოკის შესყიდვა 
18 მაისი, 2015
გამოცხადდა: 18.05.2015
ტუმბო აგრეგატების შესყიდვა 
18 მაისი, 2015
გამოცხადდა: 18.05.2015
ბეტონის სამშენებლო ბლოკის შესყიდვა 
15 მაისი, 2015
გამოცხადდა: 15.05.2015
სხვადასხვა სახის წყლისა და კანალიზაციის პოლიმერული მილების შესყიდვა 
13 მაისი, 2015
გამოცხადდა: 13.05.2015
რულონური ასაკრავი ჰიდროსაიზოლაციო მასალის შესყიდვა
13 მაისი, 2015
გამოცხადდა: 13.05.2015
მდინარის ბალასტის ტრანსპორტირების მომსახურება