მიმდინარე შესყიდვები

23 აპრილი, 2015
გამოცხადდა: 23.04.2015
სხვადასხვა ფრაქციის ინერტული მასალების შესყიდვა  
23 აპრილი, 2015
გამოცხადდა: 23.04.2015
630 მმ-იანი ფოლადის მილის შესყიდვა
23 აპრილი, 2015
გამოცხადდა: 23.04.2015
ექსკავატორ-დამტვირთველით მომსახურების შესყიდვა
23 აპრილი, 2015
გამოცხადდა: 23.04.2015
სხვადასხვა დიამეტრის A-III კლასის არმატურის შესყიდვა  
22 აპრილი, 2015
გამოცხადდა: 22.04.2015
ელექტრომომარაგების სისტემის კომპონენტების შესყიდვა თეთნულდის სათხილამურო კურორტის მშენებლობისთვის
20 აპრილი, 2015
გამოცხადდა: 20.04.2015
საცხებ-საპოხი მასალის შესყიდვა. 
15 აპრილი, 2015
გამოცხადდა: 15.04.2015
სხვადასხვა ფრაქციის ინერტული მასალის შესყიდვა წყალტუბოს ხელოვნურსაფარიანი სტადიონის მშენებლობისთვის.
01 აპრილი, 2015
გამოცხადდა: 01.04.2015
კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა.