მიმდინარე შესყიდვები

11 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 11.04.2018
ელექტრონული ტენდერი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 165 - კმ 177 მონაკვეთზე რკინა-ბეტონის მილების (კვეთით - 2X2მ) მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA180003790)    
11 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 11.04.2018
ელექტრონული ტენდერი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 165 - კმ 177 მონაკვეთზე რკინა-ბეტონის მილების (კვეთით - 1,5X1მ) მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA180003789)       
11 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 11.04.2018
ელექტრონული პროცედურა სამხიდიანი საწვავმზიდით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000217)   
11 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 11.04.2018
ელექტრონული პროცედურა სამხიდიანი თვითმცლელით  მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000216)    
11 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 11.04.2018
ელექტრონული ტენდერი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 165 - კმ 177 მონაკვეთზე ლითონის მილების (დ-1,2მ) მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA180003788)        
11 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 11.04.2018
ელექტრონული ტენდერი შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 165 - კმ 177 მონაკვეთზე რკინა-ბეტონის ღარის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA180003787)       
11 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 11.04.2018
ელექტრონული პროცედურა ექსკავატორის (მუხლუხა სვლაზე) მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000215)    
11 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 11.04.2018
ელექტრონული პროცედურა ექსკავატორით (მუხლუხა სვლაზე) მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000214)