მიმდინარე შესყიდვები

10 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 10.04.2018
ელექტრონული პროცედურა ბულდოზერით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000210)  
10 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 10.04.2018
ელექტრონული პროცედურა ბულდოზერით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000209)      
10 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 10.04.2018
ელექტრონული პროცედურა ექსკავატორით (პნევმოთვლიან სვლაზე) შესყიდვის შესახებ (GEO180000207)       
03 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 02.04.2018
ელექტრონული პროცედურა ბულდოზერით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000193)     
02 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 02.04.2018
ელექტრონული პროცედურა ბულდოზერით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000192)       
02 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 02.04.2018
ელექტრონული პროცედურა ექსკავატორით (პნევმოთვლიან სვლაზე) შესყიდვის შესახებ (GEO180000191)      
02 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 02.04.2018
ელექტრონული პროცედურა ექსკავატორებით (მუხლუხა სვლაზე) მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000190)     
02 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 02.04.2018
ელექტრონული პროცედურა არმატურისა და გლინულის შესყიდვის შესახებ (GEO180000187)