გამოცხადდა 05.02.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ელექტრონული პროცედურა ბალახის თესლის შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 05.02.2018;

წინადადებების მიღება იწყება: 12.02.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება: 14.02.2018 12:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 119 600 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

ვრცლად: