გამოცხადდა 09.02.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი პირადი ჰიგიენის პროდუქტების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 09.02.2018;

წინადადებების მიღება იწყება 17.02.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება 19.02.2018 14:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 3 330 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

ვრცლად: