ბაზრის კვლევა

სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას ვენტილაციის სისტემის კომპონენტების შესყიდვის განხორციელების მიზნით.
იხ. დანართი დოკუმენტი

მიმაგრებული დოკუმენტები :