ბაზრის კვლევა

 

სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ატარებს ბაზრის კვლევას ზუგდიდის რ-ნის სოფ. რუხში მშენებარე მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკისათვის საჭირო ელექტრო ფურნიტურის შესყიდვის განხორციელების მიზნით. 

იხ. დანართი

 

 

მიმაგრებული დოკუმენტები :