გამოცხადდა 20.02.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ელექტრონული პროცედურა ელექტრო-ტექნიკური მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 20.02.2018;

წინადადებების მიღება იწყება: 26.02.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება: 28.02.2018 12:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 48 000 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

ვრცლად: