გამოცხადდა 06.03.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ელექტრონული პროცედურა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის და ფრაქციული ღორღის შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.03.2018;

წინადადებების მიღება იწყება: 12.03.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება: 14.03.2018 12:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 82 725 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

ვრცლად: