გამოცხადდა 06.03.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ელექტრონული პროცედურა ექსკავატორით (პნეევმოთვლიან სვლაზე) მომსახურების შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.03.2018;

წინადადებების მიღება იწყება: 12.03.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება: 14.03.2018 13:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 25 425 ლარი დღგ-ს გარეშე

ვრცლად: