გამოცხადდა 07.03.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ელექტრონული პროცედურა ინტერიერის კარების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟით) შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 07.03.2018;

წინადადებების მიღება იწყება: 13.03.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება: 15.03.2018 12:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 221 200 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

ვრცლად: