გამოცხადდა 27.02.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი სამგზავრო-სამედიცინო ელექტრონული ლიფტების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟით) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 27.02.2018;

წინადადებების მიღება იწყება 12.03.2018 00:06;

წინადადებების მიღება მთავრდება 15.03.2018 12:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 537 206 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

ვრცლად: