გამოცხადდა 14.03.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ელექტრონული პროცედურა სახანძრო, დაცვისა და ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 14.03.2018;

წინადადებების მიღება იწყება: 26.03.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება: 28.03.2018 15:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 104 600 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

ვრცლად: