ბაზრის კვლევა

სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ატარებს ბაზრის კვლევას საოპერაციო და რენტგენის ოთახების კარის შესყიდვის მიზნით, მშენებარე კლინიკის საჭიროებისათვის.

მიმაგრებული დოკუმენტები :