გამოცხადდა 20.03.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი კომპიუტერული ნაწილების და აქსესუარების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 20.03.2018;

წინადადებების მიღება იწყება 26.03.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება 28.03.2018 12:30;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 11 948 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

ვრცლად: