გამოცხადდა 23.03.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი საოპერაციოს კარების სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 23.03.2018;

წინადადებების მიღება იწყება 08.04.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება 13.04.2018 12:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 512 000 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

ვრცლად: