სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის ს/გზის კმ1-კმ5,661 რეკონსტრუქცია მშენებლობის სამუშაოები

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს შიდასახელმწიფოებვირი მნიშვნელობის სტეფანწმინდა-სამების ეკლესიის ს/გზის კმ1-კმ5,661 რეკონსტრუქცია მშენებლობის სამუშაოებს.

ამჟამად მიმდინარეობს რკინა-ბეტონის კედლის, მიწის ვაკისის მოწყობისა და საფუძვლის მოწყობის სამუშაოები, გაკეთდა დროებითი შემოვლითი გზა, მოეწყო ლითონის წყალგამტარი მილები და მიმდინარეობს ბერმის მოწყობის სამუშაოები.

პროექტის ფარგლებში დაიგება 33 000მ2-მდე ცემენტბეტონის საფარი, მოეწყობა ავტოტრანსპორტის გასაჩერებელი მოედნები და კელიებთან მისასვლელი გზა,  ს/გზაზე დამონტაჟდება საგზაო ნიშნები და რკინა-ბეტონის პარაპეტები, მოეწყობა შემოფარგვლა ფოლადის ბაგირით და  შესრულდება სავალი ნაწილის ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები,

დაფინანსება: პროექტის ღირებულება შეადგენს 7 793 854 ლარს