ქ. თბილისში, სოფელ დიღომში, ყაზბეგის, რუსთაველის ქუჩის ნაწილის და ფიროსმანის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

 

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ თბილისის მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისსაქალაქო სამსახურის  დაკვეთით,  . თბილისში, სოფელ დიღომში, ყაზბეგის, რუსთაველის ქუჩის ნაწილის და ფიროსმანის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოებახორციელებს

პროექტით გათვალისწინებულია დაზიანებული საფუძვლის მთლიანად გამოცვლა, სავალი ნაწილიდან წყლის აცილების მიზნით მოეწყობა რკ.ბეტონის ცხაურებით დახურული კიუვეტები, სიგრძით 995გრძ.მ. აგრეთვე მოეწყობა ასფალტბეტონის ორ ფენიანი საფარი 8400 კმ.მ და ეზოში შესასვლელები. ობიექტზე გათვალისწინებულია სამი მცირე ზომის სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაცია. ტრანსპორტის უსაფრთხო მოძრაობის მიზნით მოეწყობა რკინაბეტონის სპეცპროფილის პარაპეტები.

დედაქალაქის ბიუჯეთიდან აღნიშნულ სამუშაოებზე გამოყოფილია 828 037,68 ლარი.

პროექტი 2018 წლის 7 მარტს დაიწყო და 2018 წლის ივნისის თვეში დასრულდება.