კომპანია მართავს ღია კარის დღეს

შ.პ.ს. „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია" აწყობს ღია კარის დღეს, ქალაქ თბილისში, რუსთაველის გამზირის #19-ში მდებარე საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსში ჩასატარებელი სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის საჭირო ჩილერების შესყიდვის განხორციელების მიზნით, შემდეგი ტექნიკური მონაცემების საფუძველზე:

 

#

შესყიდვის ობიექტი

ზომის ერთეული

რაოდენობა

1

ჩილერი - ჰაერით გაგრილებით (გამაგრილებელის ტიპი R410A), წარმადობით სიცივეზე Qსიც ≥ 210kW, ჰაერის ნაკადი ≥ 56200 მ3/სთ, წყლის ნაკადი ≥ 36 მ3/სთ, კონტურების რაოდენობა 2, 2-2 სპირალური კომპრესორით თითოეულ კონტურში, ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი EER ≥ 2.16, წყლის გამაფართოვებელი ავზით ≥ 330 ლ, დაბალხმოვანი ვერსია ანტივიბრაციულ სადგომებზე  (≥ 6 ცალი), ხმაურის დონე 10 მ დაშორებით (ISO 3744 თანახმად) ≤ 48.1 dB, გაბარიტული ზომა: სიგანე არაუმეტეს 1.25 მ.  

კომპლექტი

3

 

შენიშვნა:

1.       შემოთავაზებულ საქონელს უნდა გააჩნდეს EUROVENT-ის შესაბამისობის სერთიფიკატი;

2.       მიწოდების ვადა - შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღე.

 

ღია კარის დღე გაიმართება შ.პ.ს. „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" ოფისში.

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ოთარ ჩხეიძის ქ. #10;

თარიღი: 2016 წლის 08 ნოემბერი, დღის 12:00 საათი.