ტექნიკა

პომპა

მოდელი: MERCEDES AXOR 3028

გამოიყენება ბეტონის კომპაქტირებისთვის

ვიბრო - სატკეპნი

მოდელი: HAMM 3516

გამოიყენება საავტომობილო გზის მოწყობისათვის

გადამამუშავებელი

მოდელი: WIRTGEN CR 2200
გამოიყენება ასფალტო-ბეტონის საფარის საფუძვლის მოსაწყობად ცივი რეციკლირების მეთოდით

გრეიდერი

მოდელი: MITSUBISHI 330

გამოიყენება მიწის სამუშაოებზე და საფუძვლის მოწყობაზე

ექსკავატორ-დამტვირთავი

მოდელი: JSB MOBIL DIGGER

გამოიყენება ინერტული მასალების დასამზადებლად, მიწის სამუშაოების საწარმოებლად, საავტომობილო გზაზე

კოშკური ამწე

გამოიყენება მშენებლობის დროს

ავტომტვირთავი

მოდელი: CAT-938  

გამოიყენება გადმოტვირთვის სამუშაოებზე.

ა/გრეიდერი

მოდელი: MG-330

გამოიყენება მიწის სამუშაოებზე.