ტექნიკა

ასფალტის დამგები

მოდელი: BOMAG AA626B

გამოიყენება ასფალტის დასაგებად

თვითმცლელი

მოდელი: FORD CARGO 3535 D

გამოიყენება ტვირთის გადასაზიდად 

პომპა

მოდელი: MERCEDES BENZ AXOR 3028

გამოიყენება ბეტონის კომპაქტირებისთვის

ვიბრო - სატკეპნი

მოდელი: HAMM 3516

გამოიყენება საავტომობილო გზების მოსაწყობად

გადამამუშავებელი

მოდელი: WIRTGEN CR 2200
გამოიყენება ასფალტო-ბეტონის საფარის საფუძვლის მოსაწყობად ცივი რეციკლირების მეთოდით

გრეიდერი

მოდელი: MITSUBISHI 330

გამოიყენება მიწის სამუშაოებისთვის და საფუძვლის მოსაწყობად

ექსკავატორ-დამტვირთავი

მოდელი: JSB MOBIL DIGGER

გამოიყენება ინერტული მასალების დასამზადებლად, მიწის სამუშაოების საწარმოებლად, საავტომობილო გზების მოსაწყობად

კოშკური ამწე

გამოიყენება მშენებლობის დროს