ტექნიკა

ავტომტვირთავი

მოდელი: CAT-938  

გამოიყენება გადმოტვირთვის სამუშაოებზე.

ა/გრეიდერი

მოდელი: MG-330

გამოიყენება მიწის სამუშაოებზე.

პნევმოსატკეპნი

მოდელი: TS-200

გამოიყენება ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობის სამუშაოებისათვის.

ბულდოზერი

მოდელი: CAT D7RPSD 

გამოიყენება საავტომობილო გზის მიწის ვაკისის და ნაპირსამაგრ სამუშაოებზე რთულ რელიეფურ პირობებში.