კომპანიის მიერ გამოცხადებული ტენდერები

შ.პ.ს. "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადებული მიმდინარე და დასრულებული ტენდერები.