მიმდინარე შესყიდვები

01 აგვისტო, 2018
ბაზრის კვლევა
  სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ატარებს ბაზრის კვლევას 129 ცალი LED სანათის უწყვეტი კვების შესყიდვის განხორციელების მიზნით.  იხ. დანართი განცხადება.    
23 ივლისი, 2018
ბაზრის კვლევა
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას
13 ივლისი, 2018
ბაზრის კვლევა
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას
27 ივნისი, 2018
ბაზრის კვლევა
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას 
26 ივნისი, 2018
ბაზრის კვლევა
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას
17 აპრილი, 2018
ბაზრის კვლევა
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას
13 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 13.04.2018
ელექტრონული პროცედურა არმატურისა და გლინულის შესყიდვის შესახებ (GEO180000225)      
13 აპრილი, 2018
გამოცხადდა 13.04.2018
ელექტრონული პროცედურა ლითონის მილების შესყიდვის შესახებ (GEO180000224)