მიმდინარე შესყიდვები

23 მარტი, 2018
გამოცხადდა 23.03.2018
ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი საოპერაციოს კარების სამონტაჟო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (MEP180000017)        
23 მარტი, 2018
გამოცხადდა 23.03.2018
ელექტრონული ტენდერი აუდიტორული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA180003270)         
21 მარტი, 2018
გამოცხადდა 21.03.2018
ელექტრონული პროცედურა ლამინირებული პარკეტისა და თანმდევი კომპონენტების შესყიდვის შესახებ (GEO180000157)     
20 მარტი, 2018
გამოცხადდა 20.03.2018
ელექტრონული ტენდერი კომპიუტერული ნაწილების და აქსესუარების სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (SPA180003150)          
20 მარტი, 2018
ბაზრის კვლევა
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ატარებს ბაზრის კვლევას
16 მარტი, 2018
გამოცხადდა 16.03.2018
ელექტრონული პროცედურა სუსტი დენების ქსელების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (GEO180000151)    
16 მარტი, 2018
გამოცხადდა 16.03.2018
ელექტრონული პროცედურა ფოლადის მოთუთიებული გვარლის შესყიდვის შესახებ (GEO180000150)      
16 მარტი, 2018
გამოცხადდა 16.03.2018
ელექტრონული პროცედურა სხვადასხვა ფრაქციის ასფალტ-ბეტონის შესყიდვის შესახებ (GEO180000149)