გამოცხადდა 11.04.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ელექტრონული პროცედურა სამხიდიანი საწვავმზიდით მომსახურების შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 11.04.2018;

წინადადებების მიღება იწყება: 17.04.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება: 19.04.2018 15:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 20 700 ლარი დღგ-ს გარეშე

ვრცლად: