ბაზრის კვლევა

სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას ალუმინის მოაჯირის კომპონენტების შესყიდვის მიზნით.
იხ. დანართი დოკუმენტი

მიმაგრებული დოკუმენტები :