ბაზრის კვლევა

სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ატარებს ბაზრის კვლევას 4 ერთეული ლეპტოპისა და 1 ერთეული მაგიდის კომპიუტერის შესყიდვის მიზნით.

იხ. დანართი

მიმაგრებული დოკუმენტები :