ბაზრის კვლევა

 

სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ატარებს ბაზრის კვლევას ზუგდიდის რ-ნის სოფ. რუხში მშენებარე მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო კლინიკისათვის საჭირო ინტერიერის კარების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟით) შესყიდვის განხორციელების მიზნით. 

იხ. დანართი განცხადება და ნახაზები.

 

 

მიმაგრებული დოკუმენტები :