შ.პ.ს., "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია"

შ.პ.ს. „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია" 2006 წელს, სახელმწიფოს 100%-იანი მფლობელობით, „მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად შეიქმნა. სახელმწიფოს მხრიდან პარტნიორის უფლებამოსილებებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახორციელებს.