მიმართულებები

„სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" საქმიანობა მოიცავს სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო პროექტების განხორციელებას;

  • საერთო სარგებლობის საავტომობილო გზების, ხიდებისა და გვირაბების რეაბილიტაციას, მოდერნიზაციას, რეკონსტრუქციასა და სხვა საგზაო-სამშენებლო სამუშოების შესრულებას;
  • წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას;
  • სხვადასხვა ფრაქციის ინერტული მასალებისა და ბეტონის წარმოება და შესაბამის მომსახურებას;
  • სხვადასხვა სპეცტექნიკით მომსახურებას.