გამოცხადდა 05.02.2018

შპს "სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის" მიერ გამოცხადდა ელექტრონული პროცედურა სხვადასხვა კაბელების შესყიდვის შესახებ

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 05.02.2018;

წინადადებების მიღება იწყება: 10.02.2018 00:00;

წინადადებების მიღება მთავრდება: 12.02.2018 13:00;

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 77 560 ლარი დღგ-ს გათვალისწინებით

ვრცლად: