ბაზრის კვლევა

 

სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია ატარებს ბაზრის კვლევას კომპიუტერის ნაწილებისა და აქსესუარების შესყიდვის განხორციელების მიზნით.

გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 07 მარტის 18:30 საათისა შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიაში" მისამართზე: ქალაქი თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. 16, ან ელექტრონულ ფოსტაზე: m.bochorishvili@scc.ge წარმოადგინოთ თქვენი წინადადებები (ინვოისის სახით) შემდეგი ტექნიკური მონაცემების საფუძველზე (იხ. დანართი - ცხრილი).

 

 

მიმაგრებული დოკუმენტები :