მნიშვნელობის ქუთაისი(ჭომა)–ალპანა–მამისონის უღელტეხილი (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის 115-ე და 118–ე კმ–ებზე დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოები

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-სა  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“ ახორციელებს შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(ჭომა)–ალპანამამისონის უღელტეხილი (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) /გზის 115- და 118– კმებზე დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოებს.

პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია ნაპირდამცავი ბეტონის ბლოკებით დეზების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება. აგრეთვე - მდინარის კალაპოტის ფორმირება, რკინაბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა, დაზიანებული გზის მონაკვეთებზე მიწის ვაკისის საფუძვლის და ასპალტბეტონის საფარის მოწყობა. პრევენციის მიზნით გათვალისწინებულია მიწის ვაკისის გამაგრება ქვა-ყრილით.

სამუშაოები დასრულდება 2018 წლის 30 აგვისტოს.

პროექტის ღირებულება შეადგენს 2 461 139  ლარს.