მიმდინარე შესყიდვები

14 მარტი, 2018
გამოცხადდა 14.03.2018
ელექტრონული პროცედურა სახანძრო, დაცვისა და ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის შესახებ (GEO180000140)    
09 მარტი, 2018
გამოცხადდა 09.03.2018
ელექტრონული პროცედურა ფლეთილი ქვის შესყიდვის შესახებ (GEO180000119)    
07 მარტი, 2018
გამოცხადდა 07.03.2018
ელექტრონული პროცედურა ინტერიერის საღებავების და გრუნტის შესყიდვის შესახებ (GEO180000114)   
07 მარტი, 2018
გამოცხადდა 07.03.2018
ელექტრონული პროცედურა ინტერიერის კარების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟით) შესყიდვის შესახებ (GEO180000113)  
06 მარტი, 2018
გამოცხადდა 06.03.2018
ელექტრონული პროცედურა ვიბროსატკეპნებით მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000105)   
06 მარტი, 2018
გამოცხადდა 06.03.2018
ელექტრონული პროცედურა ექსკავატორით (პნეევმოთვლიან სვლაზე) მომსახურების შესყიდვის შესახებ (GEO180000104)  
06 მარტი, 2018
გამოცხადდა 06.03.2018
ელექტრონული პროცედურა სხვადასხვა ფრაქციის ასფალტ-ბეტონის შესყიდვის შესახებ (GEO180000103)  
06 მარტი, 2018
გამოცხადდა 06.03.2018
ელექტრონული პროცედურა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის და ფრაქციული ღორღის შესყიდვის შესახებ (GEO180000102)