მიმდინარე შესყიდვები

06 მარტი, 2018
გამოცხადდა 06.03.2018
ელექტრონული პროცედურა ბიტუმის ემულსიის თანმდევი მომსახურებით (მოსხმით) შესყიდვის შესახებ (GEO180000101)   
05 მარტი, 2018
ბაზრის კვლევა
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას
27 თებერვალი, 2018
გამოცხადდა 27.02.2018
ორეტაპიანი ელექტრონული ტენდერი სამგზავრო-სამედიცინო ელექტრონული ლიფტების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟით) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (MEP180000011)       
27 თებერვალი, 2018
გამოცხადდა 27.02.2018
ელექტრონული პროცედურა ინტერიერის კარების თანმდევი მომსახურებით (მონტაჟით) შესყიდვის შესახებ (GEO180000086)   
21 თებერვალი, 2018
გამოცხადდა 21.02.2018
ელექტრონული პროცედურა სხვადასხვა მარკის ბეტონის შესყიდვის შესახებ (GEO180000082)       
21 თებერვალი, 2018
გამოცხადდა 21.02.2018
ელექტრონული პროცედურა ცემენტის შესყიდვის შესახებ (GEO180000081)      
20 თებერვალი, 2018
გამოცხადდა 20.02.2018
ელექტრონული პროცედურა ელექტრო-ტექნიკური მოწყობილობების შესყიდვის შესახებ (GEO180000078)     
15 თებერვალი, 2018
ბაზრის კვლევა
სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია აცხადებს ბაზრის კვლევას