მნიშვნელობის ქუთაისი(ჭომა)–ალპანა–მამისონის უღელტეხილი (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) ს/გზის 115-ე და 118–ე კმ–ებზე დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოები

შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-სა  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია“-მ განახორციელა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი(ჭომა)–ალპანამამისონის უღელტეხილის (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) /გზის 115- და 118– კმებზე დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენის სამუშაოები.

პროექტის ფარგლებში შესრულდა ნაპირდამცავი ბეტონის ბლოკებით დეზების მოწყობის სამუშაოები, მდინარის კალაპოტის ფორმირება, დაზიანებული გზის მონაკვეთებზე მოეწყო მიწის ვაკისის საფუძვლის და ასფალტბეტონის საფარი და ასევე რკინა-ბეტონის საყრდენი კედელი. პრევენციის მიზნით განხორციელდა მიწის ვაკისის გამაგრება ქვა-ყრილით.

სამუშაოები დასრულდა 2018 წლის ოქტომბრის ბოლოს.

პროექტის ღირებულება შეადგენს 2 461 139  ლარს.